Bunga Rampai Aceh

Selamat Datang Di "Bunga Rampai Aceh" Http://ChaerolRiezal.Blogspot.Com

6 September 2012

Membela Dan Menjaga Kehormatan Orang Lain

Majlis yang paling mulia adalah majlis dzikir dan ilmu. Sekarang, bagaimana menurutmu bila seorang manusia terpilih dan pembimbing umat maju mengenengahkan pembicaraan dan pengarahan dan bimbingan-nya!

Beliau selalu menjelaskan sesuatu kepada orang yang keliru, meluruskan kesalahan orang yang jahil, memperingatkan orang yang lalai, sama sekali tidak di dapatkan dalam majlis beliau kecuali kebaikan-kebaikan. Hal itu adalah salah satu bukti kesucian majlis dan ketulusan hati beliau.

Beliau selalu menyemak dengan baik dan mendengarkan dengan saksama orang yang berbicara kepada-nya. Akan tetapi beliau tidak mahu mendengarkan ghibah (gunjingan) dan tidak rela mendengarkan namimah (hasutan) dan buhtan (tuduhan palsu dan ucapan bohong). Beliau selalu membela kehormatan orang lain.

Dari 'Itban bin Malik t ia berkata: "Pada sebuah kunjungan, beliau mengerjakan shalat rumah kami. Selesai shalat beliau bertanya:

Di mana gerangan Malik bin Ad-Dukhsyum? Ada seseorang yang menyahut: Dia adalah seorang munafik, dia tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya! Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam segera menegur seraya berkata: Jangan ucapkan demikian, bukankah kamu me-ngetahui dia telah mengucapkan kalimat syahadat Laa ilaaha illallaahu semata-mata mengharapkan pahala melihat wajah Allah? Sesungguhnya Allah S.w.t telah mengharamkan atas neraka setiap orang yang mengucapkan Laa ilaaha illallaahu semata-mata mengharapkan pahala melihat wajah Allah ! Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas Neraka setiap orang yang mengucapkan Laa ilaaha illallaahu semata-mata mengharapkan pahala melihat wajah Allah ! (Muttafaq 'alaih)

Beliau sangat memperingatkan dari persaksian palsu dan perampasan hak!

Dari Abu Bakar radhillaahu anhu ia berkata bahawa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda:

Inginkah aku khabarkan kepadamu tentang dosa-dosa yang paling besar? Kami menjawab: Tentu saja wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam! Beliau berkata: Mempersekutukan Allah , mendurhakai kedua orang tua, lalu beliau bangkit dari sandarannya sambil ber-kata: Ketahuilah, berikutnya adalah persaksian palsu! beliau terus mengulangi ucapan itu sehingga kami berharap beliau menghentikannya. (Muttafaq 'alaih)

Meskipun beliau mencintai 'Aisyah radhiallaahu anha, beliau tetap menyanggah ghibah yang diucapkan isteri beliau tercinta itu. beliau jelaskan kepadanya betapa besar bahaya ghibah.

'Aisyah radhiyallahu 'anha pernah berkata: Cukuplah bagimu tentang kekurangan Shafiyyah radhiyallahu 'anha bahwa dia begini dan begini. Perawi menjelaskan: Iaitu pendek tubuhnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam langsung menegur:

Engkau telah mengucapkan sebuah kalimah yang seandainya dicampur dengan air lautan nescaya akan mengotorinya. (HR. Abu Daud)
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah memberikan khabar gembira bagi orang yang membela kehormatan saudaranya (seagama). Beliau bersabda:

Barangsiapa yang membela kehormatan saudara-nya dari perkataan ghibah, niscaya Allah S.w.t akan membebaskannya dari api Neraka. (HR. Ahmad)


Oleh : Chaerol Riezal

Tidak ada komentar:

Posting Komentar